Skip to main content
search
0

Bijzonder beheer – wat te verwachten?

Wanneer ondernemers in de financiële problemen (dreigen te) komen, krijgen zij intensieve begeleiding van de afdeling bijzonder beheer van de bank. De afdeling bijzonder beheer biedt extra aandacht en begeleiding aan wanneer de continuïteit van een onderneming in gevaar is. Het doel van bijzonder beheer is ondernemers te begeleiden zodat er een nieuw perspectief ontstaat.

In zekere zin krijg je een nieuwe accountmanager met de taak om zo snel mogelijk de openstaande gelden te incasseren en/of zekerheden uit te winnen.

De afdeling Bijzonder Beheer (BB) bepaalt jaarlijks de strategie voor een klant aan de hand van de cijfers van die onderneming. Er bestaan 4 opties/strategieën voor de bank:

  • Uitwinning = liquideren; deze strategie wordt toegepast als de onderneming niet meer aan de renteverplichting kan voldoen of geen zicht meer is op de aflossingsverplichting
  • Versnelde afloop; in dit geval is de bank niet bereid om te herfinancieren; leningen worden gehandhaafd maar krediet wordt versneld ingeperkt – dit leidt feitelijk tot een maandelijkse aflossing op het krediet
  • Pappen en Nathouden; Status quo maar klant wordt wel gevraagd om actief de bank over ontwikkelingen op de hoogte te houden
  • Herfinancieren: Ondernemer krijgt van de bank de tijd en het vertrouwen om het geld terug te verdienen (tegen betere rente condities)

Waar kijkt de afdeling bijzonder beheer naar?

De afdeling bijzonder beheer kijkt onder andere naar zekerheden, de winstgevendheid, de liquiditeitsprognose (kan de onderneming aan de betalingsverplichtingen (rente & aflossing) voldoen?) – maar ook naar de kwaliteiten van de ondernemer.

Het is zaak om zo rationeel mogelijk te handelen, net als bij een faillissementsbegeleiding. En eigenlijk in de meeste gevallen van ondernemen…

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle recovery?

Naar schatting wordt 90% van de succesvolle Recovery / Turnarounds gerealiseerd door een combinatie van kostenreductie, inzicht in cijfers en het professionaliseren van een organisatie.

Het is dus zaak om een goede rapportage aan de bank aan te leveren, welke onder andere bestaat uit een situatieschets van de onderneming, problematiek, continuiteitsperspectieven, de beoogde situatie en een helder plan van aanpak.

In zekere zin gaat het om de cijfers. Van de organisatie, maar ook in vergelijk met branchegenoten. De Rabobank heeft een goede website voor branche performance vergelijkingscijfers: https://www.rabobankcijfersentrends.nl/

Ideaal om resultaten van een klant of concurrenten te vergelijken met het gemiddelde van de branchegenoten.

Heb je vragen over failissementsbegeleiding of de afdeling bijzonder beheer? Neem dan gerust contact met mij op. Ik adviseer en ondersteun ondernemers en organisaties onder andere met het begeleiden naar een faillissement of een doorstart.