Skip to main content
search
0

Ieder bedrijfsmodel – en de belangrijkste waarde propositie van ieder bedrijf in het bijzonder – wordt gevormd door de onderliggende waarde discipline. Een term bedacht door Michael Treacy en Fred Wiersema.

Volgens het waarde discipline model worden bedrijven gesegmenteerd op basis van drie waarde disciplines: operational excellence, customer intimacy en product leadership.

  • Operational excellence

Bedrijven die zich richten op operational excellence richten zich voornamelijk op standaardproducten of diensten tegen lage prijzen. Al hun systemen zijn ontworpen om zo efficiënt mogelijk te handelen.

  • Customer intimacy

Vind jij als organisatie dat jouw klanten het belangrijkste aspect zijn? Dan werk je voortdurend aan de wensen van de klant en de relatie met de klant. Maatwerk is je niet vreemd en één-op-één oplossingen ook niet.

  • Product leadership
    Bedrijven die zich richten op product leadership, creëren innovatieve producten zodat de manier waarop klanten leven verandert. Er heerst een innovatiecultuur binnen deze bedrijven.

Wanneer één waarde centraal staat, zijn over het algemeen de andere twee waarden binnen het bedrijf altijd minder. Herkenbaar? Wat veel ondernemers niet weten, is dat consumenten altijd voorkeur hebben voor één bepaalde waarde, maar ook in de rol van werkgever of werknemer leeft de voorkeur voor een van de drie waarden.

Probeer de beste te zijn door uit te blinken in één van de waarde disciplines maar vergeet daarbij niet de drempelwaarden voor andere waarde disciplines. Het mag niet zo zijn dat je uitblinkt in één waarde, en de andere twee waarden compleet laat schieten.

Zorg er daarnaast vooral ook voor dat iedereen binnen het bedrijf het eens is met deze waarde. Wanneer het MT liever werkt vanuit product leadership, terwijl jij aan de slag wilt met operational excellence, is de kans aanwezig dat je conflicterende belangen krijgt.